Ik heb tandpijn en kan geen tandarts meer bereiken

Op weekend-,feest- of brugdagen kan u terecht bij de wachtdienst voor tandartsen. Deze tandarts van wacht voert enkel een noodbehandeling uit, daarna krijgt u een verslag mee voor uw huistandarts. Elke tandarts die u tijdens de wachtdienst verder helpt hanteert een geldend conventietarief.
In zeer ernstige gevallen dient u contact te nemen met de spoeddienst van een ziekenhuis.

Ik heb via mijn ziekenfonds recht op een hogere tegemoetkoming.

Indien u hier formulieren van heeft brengt u deze mee.

Wij lezen uw paspoort in en op basis van de informatie gelinkt aan uw ziekenfonds wordt de afrekening bepaald.

Ik kan mijn afspraak niet nakomen.

Dit is geen enkel probleem zolang je ons tijdig verwittigd. Indien dit niet 24uur op voorhand gebeurd zijn wij genoodzaakt een verzuimvergoeding aan te rekenen, zeker als je de dag ervoor een recall SMS hebt ontvangen. Onverwachte voorvallen kunnen zich altijd voor doen, hier hebben we dan ook alle begrip voor. Vergeten of vergissen is menselijk. Bel ons eventjes op, dit maakt vaak al veel goed.

Vanaf welke leeftijd moet mijn kind naar de tandarts komen?

Het is aan te raden reeds op jonge leeftijd met je kind naar de tandarts te komen. De ideale leeftijd om hiermee te starten is rond 3 jaar. Vanaf deze leeftijd is het melkgebit volledig doorgebroken.

Gouden tip: kom vroeg genoeg zodat de eerste ervaring een leuke is!

Ik kom voor de eerste keer naar jullie praktijk, wat moet ik meenemen?

Als volwassene volstaat uw identiteitskaart. Voor kinderen een kids-ID indien ze hierover beschikken en een klevertje van de mutualiteit. Voor alle minderjarigen hanteren wij het derdebetalerssysteem. Dit wil zeggen dat de afrekening rechtstreeks geregeld wordt met de mutualiteit. We kunnen dit enkel toepassen als we een klever van de mutualiteit hebben.

Volwassenen met een bepaald statuut van het ziekenfonds kunnen ook van dit voordeel  genieten. Hiervoor moet de identiteitskaart ingelezen worden.

Indien u belangrijke medische informatie heeft (inname medicatie, allergieën, ingrepen, ziektes,…) vragen wij u ons anamneseformulier thuis af te drukken en ingevuld mee te brengen.

Ik heb een tandverzekering afgesloten, wat nu?

Breng een in te vullen formulier van je verzekering mee. Wij noteren dit in je dossier zodat we hier de volgende afspraken rekening mee kunnen houden.

Ik heb vragen in verband met de terugbetaling van mijn mutualiteit.

Gelieve hiervoor je mutualiteit zelf te contacteren. Zij kunnen je hiermee het beste verder helpen en hebben een zicht op alle reeds uitgeschreven nomenclatuurnummers.

Indien de vraag specifiek gaat over een behandeling of kostprijs mag je ons altijd contacteren en proberen wij je zo goed mogelijk verder te helpen.

Als u het antwoord op uw vraag hier niet kunt vinden, neem dan gerust contact met ons op!

Telefonisch