Implantologie & Kleine Chirurgische Ingrepen

 

Implantaat

Indien u één of meerdere tanden verloren hebt of mist in de mond kan u opteren voor vervanging door middel van een implantaat. Een implantaat is een titanium ‘schoef’ die de tandwortel in het bot vervangt. Achteraf kan op deze kunstwortel(s) een kroon, brug of volledige tandprothese vervaardigd worden.

Deze ingrepen gaan altijd gepaard met uitgebreid overleg en studies met een gespecialiseerd tandarts die aan de hand van een 3D scan zal uitwijzen of een implantaat al dan niet mogelijk is in uw mondsituatie en levensstijl. De ingreep gebeurt onder plaatselijke verdoving in een steriele omgeving.

Extracties

Hierbinnen vallen extracties die doorverwezen worden door de algemeen tandarts.

Kleine chirurgische ingrepen

Andere kleine chirurgische ingrepen zoals: apexresectie, klinische kroonverlenging, wegnemen van tandvlees, verwijderen van lipbandjes, vrij leggen van ingesloten tanden, kleine mondletsels,… kunnen allemaal in een steriele omgeving in onze praktijk uitgevoerd worden.

Nuttige links

Mond-, kaak-, aangezichtsheelkunde & stomatologie Diest
https://www.azdiest.be/medische-diensten/mka

Orthopolis orthodontie
https://orthopolis.be/

Centrum voor dentomaxillofaciale beeldvorming, campus Sint-Rafael UZ Leuven
https://www.uzleuven.be/nl/diensten-centra-en-afdelingen/centrum-voor-dentomaxillofaciale-beeldvorming