Algemene Tandheelkunde

Preventie (met tandsteenreiniging)

Het is van groot belang om jaarlijks of halfjaarlijks op controle te komen. Wanneer tandplaque omgezet wordt in tandsteen kan je dit zelf niet meer wegpoetsen. Het is aangeraden dit tijdig te laten verwijderen. Als je een goede mondhygiëne hebt en op regelmatig tijdstip komt verloopt dit zeer vlot. Dankzij de controle kunnen mogelijke problemen in een vroeg stadium opgespoord en behandeld worden.

De tandarts beslist in functie van uw mondsituatie of u best jaarlijks of halfjaarlijks langs komt.

Vullingen

In geval van cariës (tandbederf), losgekomen vulling, cariës onder oude vulling,… heeft uw tand een vulling nodig. Wij maken gebruik van de nieuwste materialen en technieken voor het zo optimaal leggen van tandvullingen. Onze tandartsen scholen zich hier regelmatig in bij. In complexere situaties wordt overlegd welke methode van herstel het beste is voor uw gebit. Wij werken voornamelijk met het materiaal composiet in de kleur van uw gebit.

Wortelkanaalbehandelingen (met microscoop)

Bij pijn of bij een ontsteking aan de wortelpunt van de tand is het vaak aangewezen de tand te ontzenuwen. Meestal gebeurt dit in twee afspraken. De eerste afspraak gaat meestal met spoed (en pijn) gepaard. Dan gebeurt de feitelijke ontzenuwing en het vluchtig ontsmetten van het tandkanaal. Een voorlopige, vaak pijnstillende, vulling wordt in de tand geplaatst. De tweede afspraak is een tijdrovende afspraak. Nu worden de kanalen van de tand op de juiste lengte opengezet zodat er grondig ontsmet kan worden tot aan de wortelpunt. Tenslotte wordt het kanaal terug opgevuld met een hermetisch afsluitend materiaal zodat je tand de grootste kans heeft op een langere levensduur. Het is zeer belangrijk om niet alleen de eerste afspraak te komen, waarna de pijn verdwijnt, maar ook de tweede afspraak. Anders zal het ontstekingsproces zich later verder zetten aangezien het kanaal niet volledig ontsmet en afgedicht is na de eerste afspraak.

In onze praktijk bestaat de mogelijkheid om deze behandeling te laten uitvoeren onder microscoop. De tandarts beslist zelf of dit nodig is of niet.

Extractie (= het verwijderen van tanden)

De meeste extracties van tanden worden in de praktijk uitgevoerd. Enkel in bepaalde gevallen zoals specifieke medicatie of medische toestand van de patiënt, ligging van de tand en de moeilijkheidsgraad verwijzen we door naar een stomatoloog (MKA-arts). Deze doorverwijzing gebeurt in samenspraak met de patiënt.